Untitled-1

R&D  مخفف (Research and Development) که به معنی تحقیق و توسعه میباشد. این امر به کشف دانش جدید درباره محصولات ، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید کمک شایان میکند. واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان  است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم می باشد. شرکت دانه چین پارس نیز از این مهم استثنا نیست و با بهره گیری از مجرب ترین متخصصین علوم تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور کشور و با هدف پاسخگویی به نیازهای روز مشتریان خود به صورت مسمتر در پی حفظ کیفیت، خلق نوآوری و استفاده از دانش و فناوری های نوین در تولید محصولات خود می باشد.

اهداف گروه تحقیق و توسعه (R & D )دانه چین پارس:

تولید محصولات جدید و ارتقای کیفیت

تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه ­سازی فرآیندها

پاسخ به نیازها و خواسته‌های مصرف کنندگان و ایجاد رفاه و آسایش برای آنها

مشارکت قوی در جریانهای دانش و یادگیری

ارتقای میزان خوداتکایی

تحقیقات در راستای کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید

آنالیز دقیق وضعیت محصولات موجود و آنالیز دقیق میزان کارآمدی برنامه‌های جاری