خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی طیور

گروه بین المللی دانه چین با پشتوانه و بهره مندی از متخصصین و کارشناسان خدمات تخصصی خود اقدام به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به پرورش دهندگان عزیز طیور می نماید.
کارشناسان خدمات تخصصی گروه بین المللی دانه چین با ارائه جیره های اختصاصی و اقتصادی و مشاوره های رایگان و بازدیدهای دوره ای رایگان، امکان رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان گرامی را فراهم می نمایند.

خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به پرورش دهندگان طیور عبارتند از:

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی به پرورش دهندگان طیور
  • ارائه جیره های اختصاصی و آنالیز اجزای جیره
  • بازدید حضوری در فارم ها در صورت لزوم
  • ارائه برنامه های نوری مناسب با توجه به شرایط پرورش و کنترل سیستم تهویه و اندازه گیری سرعت مناسب جریان هوا
  • آنالیز شیمیایی و میکروبی آب مصرفی با توجه به نقش تعیین کننده آب در پرورش طیور
  • پیگیری و ارائه مشاوره مستمر در تمام طول دوره پرورش
  • آنالیز داده های جمع آوری شده در طول دوره پرورش (ضریب تبدیل غذایی، نرخ بهره وری خوراک، محاسبه هزینه خوراک، محاسبه هزینه گوشت تولید شده، ترسیم منحنی رشد)
  • ارائه خدمات از طریق سامانه ندای مشاور (سامانه ندای مشاور از دیگر خدمات پشتیبانی گروه بین المللی دانه چین می باشد که از طریق این سامانه پرورش دهندگان عزیز طیور می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و یا سوال، با سامانه ندای مشاور و یا به طور خاص با هر یک از کارشناسان خدمات تخصصی در تماس باشند و خدمات مشاوره ای لازم را به صورت رایگان دریافت نمایند).