خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی دام

گروه بین المللی دانه چین پارس با پشتوانه و بهره مندی از متخصصین و کارشناسان خود اقدام به ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به دامپروران عزیز می نماید.

کارشناسان خدمات تخصصی گروه بین المللی دانه چین پارس با مشاوره های تغذیه ای درباره مصرف محصولات و بازدیدهای دوره ای رایگان از واحدها، امکان رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان گرامی را فراهم می نمایند.

خدمات پشتیبانی و مشاوره فنی به پرورش دهندگان دام عبارتند از:

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی از قبیل آنالیز شیر و Metabolic analysis profile test
  • ارائه برنامه غذایی اختصاصی
  • آنالیز اجزای برنامه غذایی
  • آنالیز شیمیایی و میکروبی آب مصرفی با توجه به نقش تعیین کننده آب در پرورش دام
  • نظارت دقیق بر برنامه تغذیه و ارائه مشاوره های مدیریت و برنامه ریزی پرورش 
  • ارائه خدمات از طریق سامانه پشتیبان بیدار

شما میتوانید به نظور دریافت مشاوره با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

 

دکتر نعمت پور

09393374344