محصولات

خوراک طیور

ویژه مرغداران به منظور رشد و سلامت تغذیه، شرکت دانه چین پارس تولید کننده انواع خوراک طیور و کنسانتره تخصصی برای طیور می باشد.

خوراک دام

شرکت دانه چین پارس تولید کننده انواع خوراک دام و مکمل های تخخصصی برای دام ها می باشد. انواع جیره برای دامداری ها به صورت اختصاصی.

خوراک آبزیان

شرکت دانه چین پارس تولید کننده انواع خوراک آبزیان و مکمل های تخخصصی برای ماهی ها می باشد.

خوراک اسب

یکی از تخصصی ترین تولیدات شرکت دانه چین پارس خوراک اسب و انواع مکمل ها می باشد. شما میتوانید از شماورین ما در خصوص تغذیه اسب خود سوال کنید.